Privacy Statement

SatelliettelefoonHuren SatelliettelefoonHuren, gevestigd aan Oosterzijweg 13
1851PA Heiloo
Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.satelliettelefoonhuren.eu Oosterzijweg 13
1851PA Heiloo
Nederland 085 060 7067

Persoonsgegevens die wij verwerken

SatelliettelefoonHuren verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

SatelliettelefoonHuren verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SatelliettelefoonHuren verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

SatelliettelefoonHuren neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SatelliettelefoonHuren) tussen zit. SatelliettelefoonHuren gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

[aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Delen van persoonsgegevens met derden

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SatelliettelefoonHuren gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. SatelliettelefoonHuren gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SatelliettelefoonHuren en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@satelliettelefoonhuren.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

SatelliettelefoonHuren wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SatelliettelefoonHuren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@satelliettelefoonhuren.eu

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer
– burgerservicenummer (BSN)
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– SatelliettelefoonHuren analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
SatelliettelefoonHuren bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Wat: Persoonsgegevens > Termijn: 12 maanden > Reden: Diefstal / Schade aan verhuurd product
Wat: IP, Browsergegevens, Cookies > Termijn: 12 maanden > Reden: Verbeteren van dienstverlening

Wat: Betaalgegevens > Termijn: 36 maanden > Reden: Staan opgeslagen is boekhoudsysteem

SatelliettelefoonHuren verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SatelliettelefoonHuren blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: vs39.tawk.to::0
Naam: Tawk_5a72c8d24b401e45400c93e2
Functie: Live chatfunctie met inzicht op gebruiker en website
Bewaartermijn: 6 maanden

Cookie: e::satelliettelefoonhuren.eu::aMj3j5LH0EQll9a8g/gT1MRU5eXYn+yq8/7EBF6wJeXjtxPMokrEoMJktg8kYH7R::2
Naam: __tawkuuid
Functie: Live chatfunctie met inzicht op gebruiker en website
Bewaartermijn: 6 maanden

Cookie: 0
Naam: TawkConnectionTime
Functie: Live chatfunctie met inzicht op gebruiker en website
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: pOuAwiqL6keh
Naam: SL_C_23361dd035530_SID
Functie: Analytische cookie die websitebezoek bijhoud
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: dc618acd839fb64aae40e92ecf10d5c96f8aac66
Naam: SL_C_23361dd035530_KEY
Functie: Analytische cookie die websitebezoek bijhoud
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: a7BdVGD6OP3
Naam: SL_C_23361dd035530_VID
Functie: Analytische cookie die websitebezoek bijhoud
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: 1
Naam: _gat_gtag_UA_106736252_1
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 1 dag

Cookie: GA1.2.1430583835.1526992494
Naam: _gid
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 1 dag

Cookie: GA1.2.511985353.1526992494
Naam: _ga
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Pin It on Pinterest